TürkçeEnglish العربية
nakkaşkebap

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla NAKKAŞ KEBAP SANAYİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  tarafından hazırlanmıştır.

1.NAKKAŞ KEBAP SANAYİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  telefon hattını arayanların paylaşmış olduğu ad-soyad,iletişim bilgisi ve ses kaydına ait kişisel verileri

a)Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi

b)Aramanın teyidi 

c)Verilen siparişlerin doğruluğunun ve sağlamasının yapılması

c)Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla

sınırlı olarak işlenmektedir .

Bu kişisel verilerden yemek siparişleri işletme mutfak sorumlusu ile, isim ve adres bilgisi siparişi teslim edecek moto-kurye servis elemanıyla paylaşılmakta,bunların dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

2.NAKKAŞ KEBAP SANAYİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve  hizmet alanları güvenlik kameraları vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Şirket Müdürler Kurulu birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve 14.günün sonunda otomatik olarak silinmekte ve yok edilmektedir.

 Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

3.NAKKAŞ KEBAP SANAYİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ne Maliye Bakanlığı işlemleri gereği paylaşmış olduğunuz adınız,soyadınız,adresiniz,kimlik numaranız,iletişim numaralarınız,fatura bilgileriniz,yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda kullandığınız kredi kart bilgileriniz vergisel yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı  olarak işlenmektedir.İşlenen veriler E-Fatura ve E-Arşiv fatura hazırlanması esnasında Entegratör firmalar aracılığıyla Maliye bakanlığı ile paylaşılmaktadır.

4.NAKKAŞ KEBAP SANAYİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Maliye Bakanlığı,Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer yetkili kurumların işleri gereği çalışanları olarak paylaşmış olduğunuz adınız,soyadınız,adresiniz,kimlik numaranız,telefon numaranız,Anne-Baba adınız,bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin ad ve soyad bilgisi,izin bilgisi,sağlık raporu,İban no,yüz tanıma,adli sicil kaydı,işitsel ve görsel kayıtlar hukuki ve vergisel yükümlülükleri yerine getirebilmek amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

5.Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı  olarak işlenmektedir

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre NAKKAŞ KEBAP SANAYİ TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Kuzguncuk Mahallesi Gümüşyolu Caddesi No:24 Üsküdar/İstanbul  adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.